Kund - journalbevakning avtal

Avrop Skrivbyråtjänst på distans.
När du skickar in detta uppdrag kommer någon från Conscriptor att kontakta dig inom två arbetsdagar för att meddela när uppdraget kan påbörjas.

Conscriptor ansvarar för och garanterar att era diktat är skrivna till journal inom överenskommen tid.
Tjänsten utförs oftast i samarbete med er egen personal. Conscriptor bevakar de färdiga diktaten och skriver alla diktat som uppnått en viss ålder.
Se mer om alternativen under Leveransavtal i formuläret.

Vid förändringar från nedan önskemål måste detta meddelas Conscriptor minst 5 arbetsdagar innan förändringar kan genomföras.

Rekommenderad webbläsare är Chrome, Firefox eller Edge.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: https://conscriptor.se/personuppgiftspolicy/

Beställning
Fakturaadress
Kontaktuppgifter
Uppdrag