Kund - tillfälligt uppdrag

Avrop Skrivbyråtjänst på distans.
När du skickar in detta uppdrag kommer någon från Conscriptor att kontakta dig inom två arbetsdagar för att meddela när uppdraget kan påbörjas.

Vid förändringar från nedan önskemål måste detta meddelas Conscriptor minst 5 arbetsdagar innan förändringar kan genomföras.

Rekommenderad webbläsare är Chrome, Firefox eller Edge.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: https://conscriptor.se/personuppgiftspolicy/

Beställning
Fakturaadress
Kontaktuppgifter
Uppdrag

Önskas Högprio ange i kommentarsrutan gäller för alla alternativ. Har ni centralt tecknat ett avtal för nyttjande av Conscriptors tjänster? Som leverantör erbjuder vi olika typer av SLA /ledtider för leverans. Det går att utöka dessa ledtider mot tilläggskostnader om så önskas.