Kund - tillfälligt uppdrag

Avrop Skrivbyråtjänst på distans.
När du skickar in detta uppdrag kommer någon från Omilon att kontakta dig inom två arbetsdagar för att meddela när uppdraget kan påbörjas.

Vid förändringar från nedan önskemål måste detta meddelas Omilon minst 5 arbetsdagar innan förändringar kan genomföras.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Beställning
Fakturaadress
Kontaktuppgifter
Uppdrag

Önskas Högprio ange i kommentarsrutan gäller för alla alternativ. Har ni centralt tecknat ett avtal för nyttjande av Omilons tjänster? Som leverantör erbjuder vi olika typer av SLA /ledtider för leverans. Det går att utöka dessa ledtider mot tilläggskostnader om så önskas.